Často kladené otázky

Dotace na výměnu oken a dveří je zaměřena pro vlastníky nebo spoluvlastníky rodinného domu, bytu v bytovém domě nebo členy bytového družstva . Ke dni podání žádosti pobírají všichni členové domácnosti starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně. Dotace na okna je rovněž určena pro žadatele, kteří v období mezi 12.9.2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení (není nutné, aby příspěvek na bydlení pobírali po celou dobu) nebo v období 12.9.2022 a dnem podání žádosti o podporu pobíral některý z členů domácnosti příspěvek na dítě žijící ve společné domácnosti se žadatelem (není však nutné, aby tento příspěvek pobíral po celou dobu). Více o podmínkách

Žadatel o dotaci musí splňovat jak podmínku vlastnického práva, tak podmínku trvalého pobytu v rodinném domě na který by byla žádost podána. Tzn. pokud jste vlastníkem, ale v rodinném domě nemáte hlášen trvalý pobyt nelze o dotaci Nová zelená úsporám Light žádat.

Pokud dcera s manželem pobírají starobní důchod či invalidní důchod 3. stupně, nebo pobírali mezi 12.9.2022 a dnem podání žádosti příspěvek na bydlení, pak o dotaci žádat lze. Pokud jsou dcera a její manžel výdělečně činní, pak bohužel nelze o dotaci žádat a dotace by nebyla uznána.

Ano, v tomto případě lze o dotaci žádat. Při podání žádosti je potřeba odškrtnou čestné prohlášení o tom, že máte trvalý pobyt na adrese, ale trvale tam nežijete.

Počet schválených dotací

0 +
Schválených žádostí
0 miliard +
Celkem vyčerpáno
Ano, dotace ve většině případů pokryje kompletní náklady na výměnu oken či dveří jako je domontáž starých oken, likvidace, montáž nových oken i zednické začištění. Vždy však záleží na konkrétním případu poptávky. Pro nabídku zdarma nás kontaktujte.

Podporu z programu Nová zelená úsporám Light lze nově použít na výměnu oken a dveří v panelovém domě. V závazných podmínkách platných od 17.1.2024 se definuje, že finanční podporu mohou čerpat rovněž vlastníci a spoluvlastníci bytu v bytovém domě nebo spoluvlastnického podílu na bytovém domě s právem užívat posuzovaný byt nebo člen bytového družstva s právem užívání posuzovaného bytu v bytovém domě.

Ano, o finanční podporu můžete žádat pokud jste vlastníkem bytu v bytovém domě, v bytě máte trvalý pobyt a zároveň splňujete ostatní podmínky pro udělení dotace.  Neváhejte nás kontaktovat pro další informace.

Ano, v případě, že je konečná faktura za realizaci nižší, než připsaná finanční dotace na váš účet, je potřeba rozdíl vrátit. Nicméně o peníze poté můžete opět zažádat při podání nové žádosti na zateplení střechy, stropu, podlahy či fasády. Je vždy potřeba peníze nejdříve vrátit a poté podat novou žádost.

Pokud jste majitelem nebo spolumajitelem a pobíráte starobní důchod, invalidní důchod nebo jste pobírali mezi 12.9.2022 a dnem podání žádosti příspěvek na bydlení, máte na chatě trvalý pobyt a chatá má číslo popisné či evidenční, pak o dotaci můžete žádat.